Kiertovillasta kasvuun julkaisu

23.12.2017
Pauliina Levokoski, Metropolia Ammattikorkeakoulun vaatetusalan opiskelija

Vajaa kaksi vuotta sitten startannut Kiertovilla-hanke taputeltiin valmiiksi tämän vuoden lokakuussa. Hankkeessa tutkittiin hankekoordinaattori Metropolia Ammattikorkeakoulun johdolla kotimaisen villan kierrätyksen, saatavuuden ja jalostamisen mahdollisuuksia niin, että sen seurauksena voitaisiin kehittää Suomeen uutta liiketoimintaa. Hankkeessa on ollut mukana monia yrityksiä villan kierrätysprosessin eri vaiheista ja rahoittajana Hämeen ELY-keskus, joka mahdollisti sekä hankkeeseen liittyvän tutkimuksen, että antoi alan yrityksille mahdollisuuden pilotoida kierrätysvillatuotteita.

Hanke aloitettiin ajankohtana, jolloin perinteinen villan kierrättäminen tekstiili- ja vaatetusalan tarpeisiin oli loppunut Suomessa. Syitä oli monia. Kysyntä on ollut alhaista, vanhat toimijat ovat lopettaneet eikä laitekantaa oltu päivitetty aikoihin. Se on surullista aikana, jolloin tekstiilin kierrättämisen toivoisi kukoistavan. Kierrätetyn tekstiilin etuna on kustannustehokkuuden lisäksi muun muassa jätteen syntymisen ehkäiseminen ja kasvihuonepäästöjen pieneneminen. Kaikki asioita, jotka pitäisi ottaa nykyisin entistä paremmin huomioon.

Kierrätysvillasta kiinnostuneita yrityksiä oli useita ja niitä löytyi lisää hankkeen aikana. Hankkeen kumppanit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään toimialojensa perusteella. On langan tuottajia ja käsittelijöitä, langan ostajia ja tuotteiden valmistajia sekä tuotantonsa ulkoistaneita design-yrityksiä, jotka ovat välillisiä langanostajia. Jälkimmäisten edustus on runsainta kun taas alkupään tuottajia on vähenevässä määrin. Yrityksille tehdyn ennakkokyselyn perusteella selvisi, että yritykset toivoivat hankkeelta tietoa kierrätetyn villan mahdollistamisesta, saatavuutta hyvälaatuiselle- ja oikeahintaiselle kierrätysvillalangalle, tietoa kierrätystuotteiden markkinoista, liiketoiminnan kasvua mahdollisella uudella markkina-alueella sekä hukkamateriaalin vähentämistä ja uusiokäyttöä.

Hankkeen tiimoilta tehtiin useita villan kierrätykseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä, kuten yritys- ja tapahtumavierailuilta koostetut raportit ja haastattelut. Hankkeen ympärille syntyi myös opiskelijatöitä,  kolme liiketoiminnallista opinnäytetyötä  sekä  kuitutestauksiin ja markkinointiin liittyvät innovaatioprojektit. Yritysten kanssa yhteistyössä tehdyt pilotit tuottivat konkreettista tietoa kaikille mukana olleille tuotannon tarpeista, puutteista ja mahdollisuuksista. Piloteissa kumppaniyritykset valmistivat kierrätyskuituja ja testasivat  niistä valmistettuja erilaisia kierrätysvillalankoja valmiisiin tuotteisiin.

Mielenkiintoinen hanke on tullut nyt tiensä päähän, mutta se on laittanut liikkeelle pyöriä, joiden tuloksena Suomi voisi olla Euroopan johtavien  tekstiilikiertotalousmaiden joukossa myös, tai ainakin, villan osalta. Villankierrätystoiminnan verkostojen avaamista edesauttaa hankkeesta tiedottaminen julkaisuissa ja seminaareissa. Jos haluat perehtyä aiheeseen vielä kattavammin, suosittelen lukemaan lisää täältä!