Teollisen villalangan valmistusta Jämsän huopatehtaalla pyritään jatkamaan selvityshankkeen voimin. Selvitystyötä tuki Keski-Suomen ELY -keskus ja koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulun hanketyöryhmä. Mukana oli myös 15 villaa käyttävää, tekstiili- ja vaatetustuotannon eri vaiheisiin osallistuvaa yritystä.

Kevään 2019 aikana kartoitettiin toiminnan jatkon edellytyksiä joko Jämsän Huopatehtaan kiinteistössä tai uusissa tiloissa. Tavoitteena oli koota yrityksiä yritysryhmäksi jatkamaan ja kehittämään toimintaa alueellisena keskipisteenä Keski-Suomi ja Jämsän huopatehdas.

Selvityksen tuloksiin voi tutustua täällä.