Jämsän Villalaakso

Teollisen villalangan valmistusta Jämsän huopatehtaalla pyritään jatkamaan selvityshankkeen voimin. Selvitystyötä tuki Keski-Suomen ELY -keskus ja koordinoi Metropolia A...

Lue lisää

Kiertovillasta kasvuun

Kiertovillasta Kasvuun Tutkimushanke toteutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulussa ajalla 1.1.2016-27.10.2017. Hankkeeseen osallistui yrityksiä villan kierrätysprosessin eri vaih...

Lue lisää

Verkosto

Yhteistyökumppanit   Jämsän Villalaakso selvityshanke 2019   Metropolia AMK - hankkeen vetovastuu, tutkimus, tiedotus ja testaus Jämsän Huopatehdas - kehräämötoi...

Lue lisää

Jämsän Villalaakso -hanke 1.1-30.6.2019

Kiertovilllasta Kasvuun -hankkeen tutkimusten päätyttyä etsittiin mahdollisuuksia kierrätetyn villakuidun tuotannon suunnittelulle ja pienimuotoiselle toteuttamiselle, tekstiili- ja vaatetusteollisuuden käyttöön.

Vuoden 2019 alussa  aloitettiin kotimaisen villan teollisen tuotannon selvitystyö, joka käsittää niin uuden kotimaisen lampaan villan kuin kierrätetynkin villan. Jämsän Villalaakso -nimisessä hankkeessa selvitetään kannattavan yritystoiminnan kriteerit ja laaditaan kiertotaloutta edistävän villaklusterin konseptisuunnitelma. Liiketoimintaedellytykset arvioidaan määrittämällä tarvittavat toiminnot sekä niiden kustannusrakenne, markkinatilanne ja kysyntä.

Tällä kevään 2019 aktivointihankkeella valmistellaan yritysryhmähanketta villaklusterin toiminnan aloittamiseksi Jämsän huopatehtaan kiinteistössä.

Selvitystyötä tukee Keski-Suomen ELY -keskus ja koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulun hanketyöryhmä. Mukana on myös villaa käyttäviä, tekstiili- ja vaatetustuotannon eri vaiheisiin osallistuvia yrityksiä.

Kiertovillasta kasvuun -hanke 2016-2017

Kiertovillasta kasvuun 2016-2017 oli Metropolia Ammattikorkeakoulun hanke, jonka tavoitteena oli edesauttaa tekstiilin kierrätyksen toteutumista villan osalta kotimaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden raaka-aineeksi. Pyrkimyksenä oli saada pidettyä villan arvo mahdollisimman korkeana myös kierrätettynä.

Suomessa heitetään pois vuosittain noin 70 miljoonaa kiloa tekstiilejä, joista 80% päätyy jätteen sekaan. Villan osuudeksi siitä on aiempien  tutkimusten mukaan arvioitu noin 3%.  Loput hyödynnetään joko sellaisenaan tai työstetään uudeksi tuotteeksi tai raaka-materiaaliksi.

Tämän hankkeen tavoitteena on ollut tukea Suomessa jo olemassa olevaa villan prosessoinnin ja uudelleenkäytön eri vaiheisiin liittyvää yritystoimintaa sekä edistää uuden yritystoiminnan kasvua ja verkostoitumista.  Tavoitteena oli myös selvittää mahdollisuudet arvokkaan kuidun mahdollisimman  pitkälle jalostamiseksi tekstiili- ja vaatetusteollisuuden raaka-aineeksi. Kiertovillasta kasvuun -tutkimushankkeeseen osallistui yrityksiä villan kierrätysprosessin eri vaiheista. Näin villan kierrätys voitiin testata käytännössä.

Hankekoordinaattorina toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulun puhtaat teknologiat -osaamisalue ja vaatetusalan tutkinto-ohjelma.

The project “Recycling wool for growing business”, run by Metropolia University of Applied Sciences, aimed to contribute the implementation of textile recycling in the wool sector as raw material for the domestic textile and clothing industry. The project went on until the end of October 2017.

In Finland we throw away approximately 70 million kilos of textiles every year, of which 80% are thrown among the waste. According the previous studies the wool share is about 3%. The rest are utilized in their original state or they are processed as new products or as new raw material.

The aim of the project was to support the existing business activities in the various phases of processing and reuse in Finland and to promote the growth and networking of new business activities. The aim was also to explore the potential of the recycled wool fiber for to be used in the textile and clothing industry. Companies from all phases of the process have participated in the research project. In this way wool recycling has been tested also in practice.

The project co-ordinators were Metropolia UAS´s  Clean Technology and Cultural Services Degree Programs.